О НАМА

 

Од седамдесетих година прошлог века, било је разних видова удруживања Пећанаца,  најпре кроз Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова и за помоћ Пећи и околини, као и за међусобно дружење и испомагање, а Завичајни клуб Пећанаца у Београду је формално регистрован као удружење грађана 1989. године.

Први председник удружења је био Павле Јовићевић, народни херој, а после њега, од 1985. до 1990. године, Светислав Вучић, амбасадор СФРЈ. Први председник Завичајног клуба Пећанаца, од 1990. године, био је истакнути привредник Божидар Радуновић, на чије место је 1998. године дошао Петар Гашић који је дужност председника обављао до новембра 2008. године, када је за председника изабран адвокат Славиша Вукосављевић, који је ову дужност обављао до последње изборне скупштине.

На редовној скупштини Завичајног клуба Пећанаца у Београду, одржаној 26.03.2016. године, по истеку другог мандата претходног руководства, изабрано је ново председништво, извршни одбор и надзорни одбор, док је за председника удружења изабран др Саво Радоњић, директор Високе пословне школе струковних студија ,,Чачак“ са седиштем у Београду.

Скупштином је до избора новог руководства председавао дотадашњи председник, адвокат Славиша Вукосављевић, који је присутним члановима скупштине поднео извештај о раду за период 2008 – 2016. године, захвалио на указаном поверењу и предао дужност новоизабраном председнику др Саву Радоњићу. Радоњић се у поздравном говору, примајући дужност, захвалио и обећао предан рад на јачању удружења и наставку традиције коју Завичајни клуб Пећанаца у Београду негује кроз многобројне активности, све у циљу очувања културног идентитета, обичајног и духовног наслеђа Пећи.

 

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Циљеви и задаци Завичајног клуба Пећанаца:

 • Очување културног идентитета, обичајног и духовног наслеђа Пећи и околине, са посебним акцентом на значају и улози Пећке Патријаршије у српској историји, од XIII века до данас;
 • Стварање јединственог архива ЗКП, са обједињавањем и систематизацијом свеукупне постојеће грађе;
 • Издаваштво у циљу очувања писаних трагова, усменог предања и  фотодокументације;
 • Прикупљање података о демографским променама у Пећи и уопште на Косову и Метохији и упознавање шире јавности са постојећим статистичким показатељима у новијој историји;
 • Афирмација историјских вредности и геополитичког положаја Пећи кроз историју, са посебним акцентом на статус Пећи од 1999. године до данас;
 • Приређивање изложби, промоција, књижевних, музичких и духовних манифестација свих стваралаца из Пећи и околине;
 • Формирање културно – уметничког друштва са више секција;
 • Неговање вредности и традиција свих ослободилачких ратова;
 • Контакт и координација са републичким органима и појединцима, функционално везаним за Косово и Метохију;
 • Подршка свим програмима повратка на Косово и Метохију;
 • Дружење и упознавање са годишњим активностима ЗКП кроз традиционалне ,,Вечери Пећанаца“, сваке године у новембру или децембру;
 • Попис и систематизација података о свим Пећанцима по рођењу или пореклу, који живе у Београду (прва фаза), као и прикупљање података о свим Пећанцима настањених у Србији, Црној Гори и осталим државама на простору бивше СФРЈ (друга фаза), ради стварања јединствене базе података о Пећанцима и члановима Клуба, у циљу могуће размене података, лекарске помоћи, запослења, помоћи у школовању и добротворним акцијама, тамо где је помоћ потребна, у складу са могућностима Клуба;
 • Помоћ расељеним лицима;
 • Одржавање пећког гробља;
 • Сарадња и координација са другим завичајним клубовима;
 • Трајно решавање питања просторија Клуба у Београду;
 • Израда чланских карата;
 • Пријем нових чланова у Клуб.

Завичајни клуб Пећанаца чини Скупштина, Председништво, Извршни одбор, Надзорни одбор и Председник.

Седиште удружења је у Београду, на адреси Теразије 1.

Powered by Slaviša Radović