О нама

Од шездесетих година прошлог века, било је разних видова удруживања Пећанаца, најпре незваничних, кроз Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова и за помоћ Пећи и околини, као и за међусобно дружење и испомагање. Од 1984. године егзистира “Друштво за помоћ и дружење Пећанаца” са седиштем у Немањиној 28, у Београду.

 

Као “Завичајни клуб Пећанаца у Београду и околини” је формално регистрован као удружење грађана 11.09.1989. године на адреси Поп Лукина 17, у Београду.

После промене имена у “Завичајни клуб Пећанаца у Београду” (1994), промене статута(2009. и 2013.), као и више пута промењених седишта, удружење грађана је остварило један од својих циљева и задатака усталивши своје седиште на адреси Краља Милана 8 (пасаж), локал 7, у Београду.
Први председник удружења је био Павле Јовићевић, народни херој и идејни творац окупљања и првих дружења све до 1985. године. После изненадне смрти Павла Јовићевића, од 1985. до 1990. године, председник је био Светислав Вучић, амбасадор СФРЈ.

 

Први председник Завичајног клуба Пећанаца, од 1990. године, био је истакнути привредник Божидар Радуновић, на чије место је 1998. године дошао Петар Гашић који је дужност председника обављао до новембра 2008. године.За председника Завичајног клуба Пећанаца у Београду је 2008. године изабран адвокат Славиша Вукосављевић, који је ову дужност обављао до изборне скупштине 2016. године.

 

На редовној скупштини Завичајног клуба Пећанаца у Београду, одржаној 26.03.2016. године, по истеку другог мандата за председника удружења изабран др Саво Радоњић, директор Високе пословне школе струковних студија ,,Чачак” са седиштем у Београду.
На ванредној скупштини одржаној 04.12.2022. за председника Завичајног клуба Пећанаца у Београду изабран је са четворогодишњим мандатом, др Горан Бојовић, туризмолог и приватни предузетник.

Завичајни клуб Пећанаца

Завичајни клуб Пећанаца чини Скупштина, Председништво, Извршни одбор, Надзорни одбор и Председник.