Zavičajni klub Pećanaca

Завичајни клуб Пећанаца чини Скупштина, Председништво, Извршни одбор и Надзорни одбор.